پیدا

آی

درخواست حذف اطلاعات

از دیروز تالا حس مرگ دارم ????????????اول قلب درد و تنگی نفس...اون اوکی شد یهو پاهام گرفت و از دیروز تاحالا درد میکنه...صبحم دستم...الانم دل درد یهویی...چه کنیمون